logo

Info Lidmaatschap RKASV

Men kan lid worden van RKASV door het digitaal inschrijfformulier op de website in te vullen en te verzenden. Er liggen ook exemplaren klaar in het materiaalhok. Voor alle aspirant-leden is het van belang dat zij zich inschrijven vóór 1 juni. Latere aanmelding kan er toe leiden dat men bij de start van het nieuwe seizoen (augustus) alleen kan trainen en jammer genoeg niet aan wedstrijden mag deelnemen.

Tevens hebben wij bij het aanmelden van nieuwe Leden de volgende procedures opgesteld:

  • Aanmelding van nieuwe leden kan op verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie rechtstreeks bij de secretaris of via onze website. De indeling gebeurt door de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep (senioren=18+,JO19 17/18, JO17=16/15, JO15=14/13, JO13=12, JO12=11, JO11=10, JO10=9 , JO9=8 JO8=7 en JO7=6 jarige).
  • Ben je op tijd aangemeld (een bepaalde datum voor aanvang van het seizoen) en wordt je het lopende kalenderjaar nog 7 jaar, dan ben je speelgerechtigd voor de F-jeugd. Word je dat kalenderjaar nog 6 jaar dan ben je welkom om een jaartje te komen trainen en speel je nog geen wedstrijden.
  • Meld je je aan en zijn de elftallen vol, dan kan het zijn dat je op de wachtlijst komt. De doorstroom vanaf de wachtlijst is afhankelijk van de volgorde van aanmelding, je leeftijd en het feit of jij of je ouders vrijwilliger willen worden. Zijn er in de loop van het seizoen voldoende gerechtigde spelertjes bij de leden en op de wachtlijst, dan is er de mogelijkheid om na de winterstop een nieuw elftal te laten deelnemen aan de competitie.
  • Bij de aanmelding van hun kind kunnen ouders aangeven of zij bereid zijn om een vrijwilligersfunctie te bekleden binnen onze jeugdafdeling. Op alle fronten kunnen we vrijwilligers gebruiken; jeugdleiders/-trainers, activiteitencommissies, materiaal etc.

Contributie 2023-2024

De contributie op jaarbasis bedraagt voor:
 

Categorie Contributie Omschrijving
Senior, spelend lid € 190,- ofwel 4x € 47,50 
Senior, steunend lid €   35,- 1x per jaar ( medio Aug )
Jeugd, 6 t/m 18 jr, spelend  € 160,- ofwel 4x  € 40,00.
Trainende leden / veteranen €   90,- ofwel 4x  € 22,50.


Indien van één gezin drie kinderen, jonger dan 18 jaar, spelend of trainend lid zijn, dan is voor het derde kind geen contributie verschuldigd.

Automatisch incasso door RKASV

Bij aanmeldling en aanvaarding van het lidmaatschap bij RKASV machtig je automatisch om de contributie (zonder toeslag voor termijnbetaling) in vier termijnen van je bank- of postbankrekening af te schrijven.

De afschrijvingen vinden plaats op 01 Augustus, 01 November, 01 Januari en 01 Maart.

Onze steunende leden krijgen eenmailig een afschrift van € 35,- medio Augustus.

Bankrekening RKASV 

NL56 SNSB 0858 0419 44
t.n.v. RKASV MAASTRICHT

Afmelden

Afmelden geschiedt schriftelijk of per e-mail vóór 1 september van het lopende seizoen.

E-mail adres: SecretariaatRKASV@gmail.com

Afmelding wordt alleen geaccepteerd indien de contributie voor het lopende seizoen is voldaan.