Laatste Nieuws


Info Extra jaarvergadering

15 april 2019

Beste Leden,

 

Afgelopen vrijdag 12 April werd tijdens de extra jaarvergadering, een terugkoppeling gegeven door de onderzoekscommissie.

De commissie had de opdracht gekregen van onze leden, om een onderzoek te starten naar een eventuele fusie.

Dat was niet meer haalbaar voor het seizoen 2019-2020, en dit zou dan verder onderzocht moeten worden door een nieuwe fusiecomissie.

Hierdoor kregen de leden na afloop van het uitvoerig rapport de vraag, of ze voor een verder onderzoek willen stemmen naar een eventuele fusie.

De leden stemde unaniem tegen dit voortsel voor een verder onderzoek.

Wij als bestuur willen nogmaals de heren van het onderzoekscommissie bedanken, voor het vele werk wat ze erin gestoken hebben. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur RKASV

 

MEER NIEUWS