Club info


Lidmaatschap opzeggen of wijzigen

Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan, je lidmaatschap veranderen of ga je verhuizen? Hieronder volgt een uitzetting van de te volgen procedure:

Opzeggen lidmaatschap

Indien men het lidmaatschap bij RKASV wil opzeggen kan dit SLECHTS schriftelijk (per brief / per e-mail bij het secretariaat. Opzeggen bij alleen de leider van het team is niet voldoende! BELANGRIJK!: De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juni van het betreffende jaar worden ingediend. De verplichting tot contributie blijft van kracht tot 1 juli van het betreffende seizoen. Opzeggen na 1 juli betekent dat er contributie wordt geheven voor het gehele seizoen.

Naar een andere vereniging

Indien men een overschrijving wilt naar een andere vereniging hoeft dit vanaf heden niet meer via de oude vereniging te gaan. De KNVB heeft de overschrijvingsprocedure gedigitaliseerd waardoor de nieuwe vereniging de speler kan aanmelden via Sportlink Club. Vervolgens zal de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht worden. Een overschrijving kan niet worden voltooid indien niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan bij de oude club. Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni in Sportlink Club gemeld zijn. Bij een pupillenverklaring geldt de datum van 15 juni overigens niet. U bent contributieplichtig tot 1 juli van het jaar. Per 1 juli worden alle automatische incassomachtigingen door ons ingetrokken. Indien het lidmaatschip niet voor 1 juli is beëindigd wordt er opnieuw contributie geïnd.  

Van spelend naar steunend lid

Wijzingen in het lidmaatschap kunnen slechts op schriftelijke wijze worden doorgegeven door middel van een e-mail of per brief.  Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van RKASV. RKASV zorgt voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Om van steunend lid spelend lid te worden geldt dezelfde procedure.  

Verhuizing of wijziging betaalrekening

Wijzingen van persoons-/adres- of betalingsgegevens kunnen slechts op schriftelijke wijze worden ingediend door middel van een e-mail of per brief.  Gelieve de door uw gewenste ingangsdatum te vermelden. Indien het rekeningnummer wijzigt dient verder aan te worden gegeven op welke naam de rekening staat.  

Belangrijk is dus dat u alles schriftelijk afhandeld


RKASV Postadres:

Carmelstraat 29

6222BV Maastricht 
 

Met vragen kunt u terecht op:
Tel:  06 55 59 08 27 / 06 23 30 09 87
Mail: secretariaatrkasv@gmail.com